facebook

Kontakt
ul. Północna 36
91 - 425 Łódź
e-mail: biuro@lozkol.pl

tel: 601-995-508 od 9 do 13

NIP: 725-121-36-36
REGON: 001058734
KRS: 0000179269

ote

WATTBIKE

Gdziekolwiek jesteś - pamiętaj skąd pochodzisz

HISTORIA ŁÓDZKIEGO KOLARSTWA

 • Nie jest dziełem przypadku, że właśnie w roku 2011 staramy się uchronić od  zapomnienia pewne istotne fakty tej pionierskiej w dziejach sportu łódzkliego dyscypliny. W roku 1886 bowiem, a więc równo125 lat temu, w czerwcu na ulicach Łodzi pojawili się pierwsi bicykliści, którzy we wczesnych godzinach rannych próbowali swych umiejętności na welocypedach dwukołowych, jeżdżąc ulicą Spacerową (obecnie al. Kościuszki). Już w Lipcu 1886 roku łodzianie, posiadacze welocypedów zrzeszyli się zakładając Towarzystwo  Cyklistow Łódzkich,a wkrótce na wydzierżawionym placu ziemnym przy ul. Przejazd 5/7 urządzona została arena welocypedowa dla wprawiania się i popisów w jeździe na tymże sprzęcie. Na początku września tamtego roku zorganizowane zostały pierwsze szosowe wyścigi cyklistów na trasie Łodz -Tomaszów Maz.
 • W listopadzie 1886 roku gubernator piotrkowski zalegalizował ustawę Towarzystwa Cyklistów Łódzkich. Zarząd TCŁ składający się z elity  łódzkich przemysłowców pochodzenia niemieckiego (m.in.R.Geyer, R.Biederman, L.Krusche i J.Heinzel) wykazywał się dużą powściągliwością w przyjmowaniu nowych członków innego pochodzenia. W tej sytuacji Polacy - posiadacze welocypedów, zrzeszali się w Warszawskim Towarzystwie Cyklistow (również założonym w 1886 roku), by w dniu 19 Lutego 1889 roku zawiązać w Łodzi tzw. Konsulat Łódzki WTC skupiający w swych szeregach przede wszystkim cyklistów pochodzenia polskiego. Po wybudowaniu toru kolarskiego w prywatnym parku łódzkich browarników Ansztadtów w Helenowie (1893) oraz po jego modernizacji (1898) odbywały się w Łodzi duże imprezy cyklistow również w obsadzie międzynarodowej. Do końca zaborów sekcje kolarskie działały w 11 łódzkich stowarzyszeniach sportowych (m.in.w SS UNION, Towarzystwo Cyklistów-Turystow przy Resursie Rzemieślniczej,TG.AURORA, TG.SIŁA). W okresie działań wojennych 1914-1918 sport kolarski w Łodzi zamarł niemal całkowicie, spowodowane to było rekwizycją rowerów dla potrzeb wojsk okupacyjnych oraz wcieleniem członków stowarzyszeń kolarskich do armii obcych, bądź ochotniczego wstąpienia do Legionów. W dwudziestoleciu międzywojennym kolarstwo łódzkie akcentowało swoją wysoką pozycję w Polsce, poprzez kolekcjonowanie tytułów mistrzów kraju (m.in.St. Kłosowicz, J.Waliński, O.Miller, A. Szmidt) oraz reprezentowanie barw Polski w I Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata. Jednak dopiero lata po II wojnie światowej,a zwłaszcza okres 1946-80 w pełni potwierdził pozycję łódzkiego kolarstwa w skali kraju. 22 lutego 1931 roku powstał Łódzki Okręgowy Związek Kolarski, a w sklad jego zarządu weszli Prezes Artur Thiele, wiceprezes Mieczysław Karpiński i sekretarz Stefan Wierucki.
 • Na terenie kraju coraz głośniej było słychać nazwiska szosowców: Stanisława Kłosowicza, Wacława Kołodziejczyka, Jana Hofsznajdera, Wiktora Odartusa, Mariana Pietraszewskiego, niemniej znani byli również torowcy: Einbrot, Paul, Osmulski, Rasb, Klat i Szmidt. W czasie okupacji  życie sportowe zamarło prawie całkowicie, zwłaszcza w kolarstwie, albowiem ludsność polska nie miała nawet prawa jeżdzić na rowerach do celów użytkowych. W tych latach wielu działaczy i zawodników z okresu przedwojennego oddało życie w katowniach hitlerowskich.
 • Po kilku miesiącach od wyzwolenia Łodzi, zebrała się niewielka liczebnie, ale pełna zapału do pracy grupa działaczy, która samorzutnie zorganizowała drugą w historii kolarstwa  łódzkiego Międzyklubową Komisję Kolarską. W skład  tej komisji weszli: Zygmunt Krachulec i Stefan Wierucki z ŁKS, Wacław Józwiak, Jan Bierkowski i Ludwik Liszkiewicz z KS TRAMWAJARZ, Boleslaw Rzepecki z KP ZJEDNOCZONE oraz Stefan Marusik z KS WIMA.
 • 27 marca 1946 roku doprowadzone zostało do skutku walne zebranie przedstawicieli klubów. Na tym zebraniu wybrano zarząd w ośmioosobowym składzie: prezes - Zygmunt Krachulec, wiceprezes - Stefan Wierucki (obaj z ŁKS),   sekretarz - Wacław Jóźwiak z KS TRAMWAJARZ oraz Bernard Denys z KS NAPRZÓD, Stefan Marusik z KS WIMA, Bolesław Rzepecki (KP ZJEDNOCZONE), Jan Bierkowski (KS TRAMWAJARZ), Klemens Urbanowicz  (PTC).
 • 4  stycznia 1947 roku wybrano Zarząd ŁOZKol. w składzie: prezes - Stefan Wierucki, wiceprezes - Jan Wróblewski, sekretarz - Wacław Jóźwiak oraz Stefan Marusik, Bolesław Rzepecki, Bernard Denys, Klemens Urbanowicz, Kazimierz Tarczyński, Mieczysław Krzwewański, Edward Czyż i Jan Wróblewski.  17 stycznia 1948 roku wprowadzonio do zarządu na stanowisko prezesa Mieczysława Karpińskiego po śmierci  w dniu 1 maja 1947 roku Stefana  Wieruckiego. Na walnym zebraniu  29 stycznia dołączyli do zarządu Kazimierz Galicki z KS GWARDIA, Marian Banaszek z KS OGNIWO, Roman Szulc z KS GWARDIA i Tomaszewski z ŁKS WŁÓKNIARZ.
 • W roku 1951 nowy okres w działalności Łódzkiego Okręgowego Związku Kolarskiego. A mianowicie wprowadzono nową strukturę organizacyjną Związków Sportowych - przestały one istnieć jako organizacje o osobowości prawnej, a zostały przeksztalcone w sekcje sportowe działające w formie społecznego organu przy Komitetach Kultury Fizycznej szczebla wojewódzkiego.1 kwietnia 1951 roku istniejący dotychczas w Łodzi, jeden Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej podzielony został na dwie rownorzędne jednostki władzy państwowej dla Łodzi i dla województwa łódzkiego. 24 marca 1957 roku powstał znów wspólny dla Łodzi i woj. łódzkiego Okręgowy Związek Kolarski. W skład zarządu weszli: prezes-Jan Wroblewski, Alfred Lechman, Tadeusz Kowerdej, Tadeusz Stawski, Wacław Jóźwiak, Józef Sosiński, Bolesław Rzepecki, Lucjan Pietraszewski, Tadeusz Gabrych, Tadeusz Niedziałowski, Tadeusz Domański. Przewodniczący Kolegium Sędziów - Zdzisław Mroziński, Jadwiga Szewczyk, Stefan Marusik, Jan Osiński, Wiesław Borski, Roman Szulc, Jerzy Duszyński, Stanisław Klimek, Kazimierz Galiński.
 • 9 Lutego 1958 roku wybrano nowy zarząd, prezes - Jan Wróblewski oraz Tadeusz Kowerdej i Roman Szulc. Pod koniec 1960 roku ŁOZKol. zrzeszał 29 sekcji kolarskich i 372 zawodników posiadających licencje. Skład zarządu: Prezes -Tadeusz Kowerdej, wiceprezes -Tadeusz Stawski i Roman Szulc, oraz członkowie Stanisław Klimek, Jerzy Duszyński, Bolesław Rzepecki, Edward Czyż. Przewodniczący  Kolegium Sędziów - Tadeusz Domański.
 • W lutym 1961 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i powstał nowy zarząd: prezes-Tadeusz Kowerdej, wiceprezes Tadeusz Woldanowski,Tadeusz Stawski, Edward Czyż, Stanislaw Klimek, Jerzy Duszyński, członkowie zarządu:Jadwiga Szewczyk, Jan Pniewski. W roku 1964 w składzie zarządu  dalsze zmiany: wiceprezes  Roman Szulc, kapitan torowy Teofil Sałyga.
 • 13 stycznia 1965 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ,które na następny okres czteroletni wybrało zarząd Łódzkiego Okręgowego Związku Kolarskiego w skłafdzie: prezes -Ryszard Mroziński, wiceprezesi: Ryszard Łomnicki, Tadeusz Stawski, Edward Czyż, sekretarz - Stanisław Klimek, skarbnik - Tadeusz Domański, kapitan torowy Roman Szulc, kapitan szosowy Boleslaw Rzepecki. Przewodniczący Kolegium Sędziów - Jadwiga Szewczyk, członek  zarządu - Krzysztof Zajączkowski.
 • W lutym 1965 roku  zmarł Tadeusz Stawski, a nieco później śmierć zabrała Piotra Lechmana, a ustąpił Zdzisław Mroziński. 9 lutego 1966 roku odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonano wyborów uzupełniających, Alfredowi Kurzawie powierzono stanowisko prezesa, a Jerzemu Piotrowskiemu funkcje czlonka zarządu.
 • Rok 1967 był jubileuszowy, bo w tym właśnie roku  Łódzki Okręgowy Związek Kolarski skończył 40-lecie swojej działalności.  Zarząd pracował  w składzie: prezes - Alfred Kurzawa, wiceprezesi: Bolesław Rzepecki, Edward Czyż , sekretarz - Tadeusz Domański, kapitan szosowy Roman Szulc, kapitan torowy - Krzysztrof Zajączkjowski. Przewodniczący Kolegium Sędziów - Jadwiga Szewczyk. W Łodzi pozostało osiem sekcji  zrzeszonych  w klubach: SKS SPOŁEM, KS BUDOWLANI, KS GWARDIA, KS TRAMWAJARZ, RTS WIDZEW, SKS START, WKS ORZEŁ i KS WŁÓKNIARZ. W województwie było aż 17 sekcji: KS PILICA Tomaszów Maz., RKS POGOŃ Zd.Wola, KS STAL Głowno, SRKS START Kutno, AKS WŁÓKNIARZ Aleksandrów Łódzki, SRKS START Piotrrków, KS WŁÓKNIARZ Zelów, WKS BŁĘKIT Zgierz, LZS Wieluń, LZS Bełchatów, LZS Piotrków, LZS Skierniewice, LZS -Sieradz, LZS Pawlikowice, LZS Ksawerów, ŁKS NER Poddębice, KS BUDOWLANI Działoszyn.
 • 13 listopada 1968 roku funkcję prezesa objął Janusz Król.
 • 1 czerwca 1973 roku Łódzki Okręgowy Związek Kolarski zgłosił swój akces do nowo powstałej Wojewódzkiej Federacji Sportu stając się sekcją kolarską WFS w Łodzi.
 • W maju 1976 roku reaktywowano Łódzki Okręgowy Związek Kolarski przy Wojewódzkiej Federacji Sportu.
 • 28 stycznia 1978 roku Okręgowy Związek Kolarski obchodził  50-lecie działalności.
 • W 1997 roku Walne Zebranie Okręgowego Związku Kolarskiego na prezesa wybiera Donata Budzyńskiegio, wiceprezesem - Bogdan Płusa, w skład zarządu wchodzą: Stanisław Łaszkiewicz, Waldemar Jóźwiak, Gajderowicz, Gęszczak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  jest Bolesław Rzepecki.
 • Rok 1998 prezesem ŁOZKol. był prof.medycyny Romald Lewicki. W 1999 roku Walne Zebranie  Okręgowego Związku Kolarskiego w Łodzi wybiera na prezesa Marka Mazura, na wiceprezesów: Mieczysława Nowickiego i Mikołaja Madeja.
 • W 2003 roku  Walne Zebranie Okręgowego  Związku Kolarskiego wybiera na prezesa Macieja Zielińskiego.
 • W 2005 roku  Walne Zebranie Związku wybiera na prezesa Marka Mazura, na wiceprezesa Andrzeja Pożarlika, a przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej - Krzysztrofa Karasiewicza.
 • 4 kwietnia 2011 roku  Walne  Zevbranie Okręgowego Związku Kolarskiego wybiera na prezesa Andrzeja Pożarlika, w skład zarządu wchodzą: Gierczak, Syska, Jałowski. Przewodniczący rady trenerów jest Andrzej Malinowski. Na delegatów na Walny Zjazd  PZKol wybrano: Andrzeja Pożarlika, Stefana Piaseckiego i Leszka Fabian.
 • W roku 2005 prowadziły działalność sekcje kolarskie: KS SPOŁEM, LUKS 2 Stryków, LKS OPTEX Opoczno, LUKS TANDEM Pajęczno, MLKS Wieluń, KR ADVENTURE Łódź.
  W 2007 roku prowadziły działalność sekcje kolarskie: LUKS Sławno, LUKS 2 Stryków, LKS KNAUF Kleszczów, LKS OPTEX Opoczno, KS SPOŁEM, KR ADVENTURE  Łódź, LKK START Tomaszow Maz., ZGK PRIMUS Łódź.
  W 2008 roku prowadziły działalność sekcje kolarskie: LUKS Sławno, KK TRAMWAJARZ, KS SPOŁEM, LUKS TANDEM Pajęczno, LKK START Tomaszów Maz.
  W 2009 roku prowadziły działalność sekcje kolarskie: KS SPOŁEM, LSKK LITYŃSKI Bełchatów, LKS STOMIL Bełchatów, MLKS Wieluń, LKK START Tomaszów Maz., LUKS 2 Stryków, LKK LUKS Sławno.
  W 2010 roku prowadziły działalność sekcje kolarskie: KS SPOŁEM, LSKK LITYŃSKI Bełchatow, LKS STOMIL Bełchatów, MLKS Wieluń, LKS START Tomaszow Maz., LUKS 2 Stryków, LKK LUKS Sławno.
© 2015 LOZKOL.PL. All Rights Reserved. Designed By TOMKAM.PL