Strona Okręgowego Związku Kolarskiego w Łodzi.

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nasi partnerzy

 

logo new smallLogo LTC

 

 

Znajdziesz nas...

Pogoda

Szkolenia trenerów i kursy instruktorskie PZKol

Email Drukuj PDF

Decyzj Zarzdu P. Z. Kol. od pazdziernika 2017r. dla  wszystkich chtnych pragncych pogBbi i ugruntowa swoj wiedz w zakresie kolarstwa szosowego, torowego, MTB  oraz  BMX  rozpoczn si szkolenia na stopnie: instruktor kolarstwa, trener kolarstwa kl. drugiej, trener kolarstwa kl. pierwszej, trener kolarstwa kl. mistrzowskiej.

Zajcia prowadzi bd wysoce wykwalifikowani pracownicy naukowi oraz trenerzy kolarstwa zaakceptowani przez P. Z. Kol. W trakcie szkolenia odbd si zajcia z cz[ci ogólnej, specjalistycznej oraz warsztaty praktyczne.

SzczegóBowe informacje:

 Komunikat nr 1

Wniosek na kurs

Zcie|ka awansu zawodowego trenera

GÓRSKIE SZOSOWE MISTRZOSTWA POLSKI WYSOWA-ZDRÓJ 26-27.08.2017.

Email Drukuj PDF

I DZIEN - SOBOTA.

W sobote podczas Gorskich Szosowych Mistrzostw Polski, rozgrywanych w Wysowej-Zdroju do rywalizacji o tytuly mistrzowskie na starcie staneli mezczyzni, a wsrowdnich zawodnicy wojewodztwa lodzkiego.

W kategorii junior mlodszy z okregu lodzkiego walke podjeli zawodnicy KS SpoBem Ulisse Central Lodz, LSKK Litynski Belchatow i LKK LUKS Slawno.
Na trudnej i wymagajcej, 75 kilometrowej trasie najszybszy z zawodników z naszego regionu okazal si Wojtasik Mateusz LSKK Litynski Belchatow, ktory na mecie zameldowaB sie na 10 pozycji. Nastpny byB Wisniewski Dawid KS SpoBem Lodz, ktorego kraksa wyeliminowala z rywalizacji o lepsza lokate i ostatecznie wyscig ukonczyl na miejscu 30. 37 byB Jakub Zuchora KS Spolem Lodz. 43 i 44 byli odpowiednio Arkadiusz Wach i Michal Sapieja, obaj LKK LUKS Slawno, Natomiast Mielczarek Milosz, Rutkowski Bartosz i SimiDski Kacper z KS Spolem Lodz ukonczyli zmagania na miejscach 51,93 i 94.


W kategorii junior do pokonania byl dystans 100 km. Bardzo dobrze na tej trasie zaprezentowali si zawodnicy MLKS Wielun: Adam Kus ktory uplasowal sie tuz za podium, a do medalu zabrakBo naprawde niewiele. Klubowy kolega Adama, Cezary Bzdak do mety dojechal na 13 miejscu.

 

II DZIEC NIEDZIELA.
 
W niedziel do rywalizacji o najwyzsze trofea Gorskich Szosowych Mistrzostw Polski ruszyBy kobiety. Zawody rozpoczeBy si startem kategorii elita, nastpnie startowaly juniorki i juniorki mlodsze.
 
Juniorki mlodsze mialy do pokonania dystans 50km i wsrod zawodniczek z okregu lodzkiego najszybciej do mety dojechala Natalia Krzeslak KK SKAN BIKE TEAM Opoczno, ktora uplasowaBa sie tuz za podium. Karolina Stepien LSKK Litynski Belchatow zakonczyla zmagania na miejscu 6. 9 byla Agnieszka Marciniak MLKS Wielun, 10 Dominika Wlodarczyk MLKS Wielun, 11 Julia Zieba LKK LUKS Slawno,13 Sandra Bralinska MLKS Wielun, 20 Marta Glapa MLKS Wielun, 21 Wiktoria Pikul KK Tramwajarz, 33 Zuzanna Kozik KS SpoBem Lodz, 43 Katarzyna Jajczak MLKS Wielun i 46 Natalia Wezyk KS SpoBem Lodz.
 
W kategorii juniorek do pokonania byBa trasa o dlugosci 75 km. Na starcie stanely cztery zawodniczki z czterech klubow zrzeszonych w Okregowym Zwiazku Kolarskim w Lodzi.
Na miejscu 6 uplasowala si Marta Jajczak MLKS Wielun, 13 byBa Patrycja Halubinska LSKK Litynski Belchatow, 14 Agnieszka Szpocinska LKK LUKS Slawno i 23 do mety dojechala Klaudia Krolikowska KS Spolem Lodz.
 
PeBne wyniki:
 
Zawodniczkom, zawodnikom i ich trenerom gratulujemy i |yczymy sukcesow w kolejnych startach.

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

Email Drukuj PDF

alt

 

Wyrazy szczerego zalu i wspólczucia Panu Andrzejowi Kolodziejczykowi, trenerowi od wielu lat zwiazanemu z lódzkim kolarstwem

z powodu smierci zony

Zofii Kolodziejczyk

skladaja:

Zarzaad Okregowego Zwiazku Kolarskiego,

Koledzy trenerzy, dzialacze sportowi oraz zawodnicy.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŁODZI W KOLARSTWIE TOROWYM DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO I ŚLĄSKIEGO ŁÓDŹ 2-3.09.2017r.

Email Drukuj PDF

Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow w kolarstwie torowym rozegrane zostana 2.09.2017 na torze kolarskim KS SpoBem w Lodzi przy ul. Polnocnej 36.

Zgloszeniaprzyjmowane beda w dniu zawodow w biurze zawodow w godz 10:00-11:30.

Prawo startu w zawodach maj mBodzicy i mBodziczki z wojewodztwa lodzkiego, podkarpackiego, malopolskiego i slaskiego urodzeni w latach: 01.01.2003r 31.12.2004r posiadajcy aktualn licencj wydan przez wBa[ciwe organy RZKol oraz aktualne badania lekarskie.

Program zawodów:

- 10:00 11:30 zgBoszenia,

- 11:45 odprawa techniczna

Godz. 12:00 start

- 250 m ze startu zatrzymanego K

- 250 m ze startu zatrzymanego M

- sprint dru|ynowy K

- sprint indywidualny M

- 1000 m ze startu zatrzymanego K

- 2000 m wy[cig dru|ynowy M

- wy[cig punktowy K

- wy[cig punktowy M

Zasady punktacji we wszystkich konkurencjach torowych:

- 1 miejsce - 3 punkty

- 2 4 miejsce 2 punkty

- 5 8 miejsce 1 punkt

Nagrody:

Organizator przewiduje medale za pierwsze trzy miejsca.

 

3.09.2017

ZgBoszenia zawodników oraz dzieci i mBodzie|y w dniu 3.09.2017 w godz. 9:00-10:00

Program zawodów w dniu 3.09.2017:

- 9:00 10:00 zgBoszenia,

- 10:15 start pierwszej kategorii.

Wy[cigi dla dzieci i mBodzie|y w dniu 3.09.2017- start o godz. 10:15

- dzieci 5-6 lat 100M

- dzieci 7-8 lat wy[cig na 1 rund

- dzieci 9-10 wy[cig n 2 rundy

- dzieci 11-12 lat wy[cig na 3 rundy

- dzieci 13-14 lat wy[cig na 4 rundy

- szkóBki kolarskie i |ak wy[cig scratch na 5 rundy

- mBodzik wy[cig scratch na 10 rund

- junior mBodszy wy[cig scratch ma 15 rund

- junior wy[cig scratch na 20 rund

 

- Prawo startu w zawodach maj  zawodniczki i zawodnicy szkóBek kolarski, kategorii |ak, mlodzik,  junior mBodszy, junior posiadajcy aktualn licencj wydan przez wBa[ciwe organy RZKol i aktualne badania lekarskie. Oraz dzieci i mBodzie| w wieku od lat 5 do 17, posiadajcy zgod rodziców na udziaB w zawodach.

Zapraszamy.

 

43 OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI "MEMORIAŁ HENRYKA ŁASAKA". MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW.

Email Drukuj PDF

Wczoraj w BeBchatowie - Grocholicach rozegrany zostaB 43 Ogólnopolski Wy[cig Kolarski "MemoriaB Henryka Aasaka", podczas którego wyBonieni zostali równie| Mistrzowie Midzywojewódzkich Mistrzostw MBodzików z województwa Bódzkiego i [witokrzyskiego.

Pogoda od rana nie rozpieszczaBa, padaB deszcz i zrobiBo si zimno, wic warunki do [cigania raczej [rednie. I cho przed samym startem najstarszej kategorii przestaBo pada, to ulice i tak byBy mokre a sBoDca niestety nie udaBo si dopatrze. Mimo tego kolarze dopisali i licznie stawiali si na linii startu.

Jako pierwsza startowaBa kategoria junior. Zawodnicy mieli do pokonania tras o dBugo[ci 100 km. Z województwa Bódzkiego na starcie stanli dwaj zawodnicy z MLKS WieluD Cezary Bzdak i Adam Ku[, którzy zajli odpowiedni 4 i 5 miejsce.

Nastpn kategoria na starcie byli juniorzy mBodsi. Oni [cigali si na dystansie 74 km i najszybszy z zawodników naszego regionu byB Wojtasik Mateusz LSKK LityDski BeBchatów, który lini mety minB jako drugi. Na miejscu 16 wy[cig ukoDczyB Sasin Wiktor LUKS Dwójka Stryków, 21 byB DordaDski Dawid KS SpoBem Aódz, 23 Nowicki Aukasz LSKK LityDski BeBchatów, 25 WBodarczyk Mateusz MLKS WieluD, 26 Sapieja MichaB LKK LUKS SBawno i 31 Lesiak Józef LUKS Dwójka Stryków.

W kategorii juniorka i orliczka panie miaBy do pokonania 3 rundy czyli dystans ok. 75 km. I tu najszybsza okazaBa si zawodniczka MLKS WieluD Marta Jajczak, która jako pierwsza dojechaBa na met. Trzecie miejsce zajBa SzpociDska Agnieszka HUROM LKK LUKS SAAWNO KELLYS TEAM a pita na mecie zameldowaBa si Karolina Witek z LKK "Start" Tomaszów Mazowiecki.

Juniorki mBodsze rywalizowaBy na dystansie 25km i byBa to grupa najliczniej obsadzona zawodniczkami z okrgu Bódzkiego.
Jako druga lini mety przejechaBa Agnieszka Marciniak MLKS WieluD i to ona okazaBa si najszybsza w[ród "naszych" reprezentantek. Karolina StpieD LSKK LityDski BeBchatów uplasowaBa si na tu| za podium, na 4 pozycji a Julia Ziba z LKK LUKS SBawno byBa 5.
Sandra BraliDska MLKS WieluD dojechaBa do mety jako 7, 8 byBa Izabela Chmielecka LKS Stomil BeBchatów, 9 Marta Glapa MLKS WieluD, 10 Katarzyna Jajczak MLKS WieluD, 12 Natalia Pdziwiatr LKS Stomil BeBchatów i 13 Justyna Franas LKK "Start" Tomaszów Mazowiecki.

altaltMBodzicy, dla których wy[cig ten byB równie| Midzywojewódzkimi Mistrzostwami mieli do pokonania 3 rundy, czyli dystans ok 37 km. Na starcie stanBo 43 zawodników.
Jako pierwszy lini mety minB Jakub Lewandowski KS SpoBem Aódz dziki czemu zostaB nie tylko zwycizc wy[cigu ale równie| Mistrzem Makroregionu MBodzików w wy[cigu ze statu wspólnego.
MiBosz Chojnacki wy[cig ukoDczyB na miejscu 6 open, co daBo mu srebrny medal w klasyfikacji MMM.
Jakub Adamczyk LKK LUKS SBawno, dla którego ten wy[cig byB debiutem na szosie, dojechaB do mety na miejscu 9 open, i zostaB sklasyfikowany na miejscu 3 w Midzywojewódzkich Mistrzostwach MBodzików.
Miejsce 11 w wy[cigu open zajB Jakub Drab UKS Tandem Pajczno, 12 byB Kamil Strzelczyk LKS Stomil BeBchatów, 17 Piotr Buda LKK " Start" Tomaszów Mazowiecki, 18 Eryk Piankowski KS SpoBem Aódz, 20 Jakub Witek LKK " Start" Tomaszów Mazowiecki, 23 Daniel Podczarski LUKS Dwójka Stryków, 28 Marcel Kucz LKS Stomil BeBchatów, 31 Szymon Krysiak KS SpoBem Aódz, 33 Marcin Sikora UKS Tandem Pajczno i Szymon Ptak MLKS WieluD.

Dla mBodziczek to równie| byB nie tylko kolejny wy[cig kolarski ale te| Midzywojewódzkie Mistrzostwa, które dla Roksany Barchan MKS DEC CYCLO KORONA KIELCE okazaBy si szcz[liwe, bo cho rywalizacj zakoDczyBa na miejscu 3 to w klasyfikacji MMM wygraBa i to ona z Grocholic wyjechaBa ze zBotym medalem i tytuBem Mistrzyni Makroregionu MBodziczek.
Maja Naturalna LSKK LityDski BeBchatów do mety dojechaBa jako 6, ale w klasyfikacji MMM stanBa na drugim stopniu podium. Barbara Gorzkiewicz LUKS Dwójka Stryków wywalczyBa brzowy medal MMM, przyje|d|ajc na met na miejscu 7 w klasyfikacji wy[cigu.
8 byBa Roksana BraliDska MLKS WieluD , co daBo jej miejsce tu| za podium.

Klasyfikacj klubow MMM wygraB KS SPOAEM Aódz,
drugie miejsce zajB LUKS Dwójka Stryków a trzecie MKS DEC CYCLO KORONA KIELCE.

Medalistom gratulujemy a wszystkim zawodnikom |yczymy sukcesów w kolejnych startach.

ZAWODNICY POWOLANI NA OBÓZ TOROWY W DOBIESZKOWIE W DNIACH 24.08 - 2.09.2017r.

Email Drukuj PDF

1. LEWANDOWSKI JAKUB KS SPOLEM LODZ

2. PIANKOWSKI ERYK KS SPOLEM LODZ

3. NATURALNA MAJA LSKK BEACHATÓW

4. BRALINSKA ROKSANA MLKS WIELUN

5. STRZELCZYK KAMIL LKS STOMIL BELCHATÓW

6. PODCZARSKI DANIEL LUKS DWÓJKA STRYKÓW

7. SZYCHOWSKI RAFAL  LUKS DWOJKA STRYKÓW 

8. CHOJNACKI MIAOSZ LUKS DWÓJKA STRYKÓW

 

Kazdy z zawodników zobowazany jest do zabrania:

odpowiedniego sprzetu treningowego

(sprawny rower szosowy, rower torowy, odziez sportowa, itp.),

licencji

karty zdrowia zawodnika

karty rowerowej

legitymacji szkolnej

Zbiórka o gpdz. 10:00 na terenie KS SPOAEM przy ul. PóBnocnej 36 w Aodzi.
 
Zakwaterowanie:
Hotel Dobieszków
Dobieszków 70, 95-010 Stryków
 

Krzysztof Karasiewicz - trener koordynator KWM

tel. 502 78 45 45

Strona 6 z 129

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>